Dyrektor szkoły:


dr Aneta Chmielewska - Szymańska