WYDARZENIA SZKOLNE 2014/2015
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
KLAS III
O godzinie 13.15 absolwenci naszej szkoły po raz ostatni usłyszeli dźwięk gimnazjalnego dzwonka, bowiem nadszedł dzień rozstania i pożegnania z murami szkoły, koleżankami, kolegami, nauczycielami i wychowawcami.

Na wstępie Pani Dyrektor Aneta Chmielewska - Szymańska przywitała uczniów klas trzecich, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i pracowników gimnazjum. Głos zabrał również Wójt Gminy Biesiekierz - Pan Andrzej Leśniewicz.
Słowami piosenki "Bo jak nie My..." uczniowie rozpoczęli program artystyczny. Atrakcją była Biesiekierska Gala wręczenia Oscarów i trzeba przyznać, że nominacje w poszczególnych kategoriach były w pełni oryginalne i trafne.

Po części artystycznej nastąpił czas wręczania świadectw ukończenia gimnazjum oraz wyróżnień za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Były podziękowania uczniów za wzorową frekwencję, za najwyżej poprawioną średnią w stosunku do pierwszego semestru, za wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego, za zaangażowanie rodziców na rzecz szkoły.
Wychowawcy klas trzecich pożegnali swoich wychowanków życząc powodzenia w nowych szkołach, spełnienia najskrytszych marzeń oraz osiągnięcia założonych celów. Na zakończenie całej uroczystości i podsumowania trzech lat w naszym gimnazjum, rodzice uczniów klas trzecich przygotowali tradycyjnie smakowity tort i to oznaczało jedno, że to już jest koniec!

Drodzy uczniowie dziękujemy Wam za Wasz wkład w osiąganie sukcesów edukacyjnych, za godne reprezentowanie szkoły w rozmaitych konkursach, za Wasz uśmiech, choć nie zawsze było kolorowo, za wspólnie spędzone chwile, za miłe słowa. Jednocześnie życzymy powodzenia w wybranych przez Was szkołach ponadgimnazjalnych oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Zespół ds. Promocji Szkoły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
KLAS I i II
ZŁOTY DYPLOM W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHEMICZNYM "ALCHEMIK"


Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury regionalnej w Warszawie.
Celem konkursu jest utrwalenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.
Z naszej szkoły wzieło udział 13 uczniów.

Złoty Dyplom i nagrodę książkową za bardzo dobry wynik w tegorocznej edycji konkursu otrzymał Przemysław Jurewicz, a srebrny dyplom i wyróżnienie Katarzyna Konecka. Jest to kolejny sukces, jaki osiągnęli nasi uczniowie w konkursach chemicznych. Moje gratulacje.

Nauczyciel chemii
Roksana Kaczmarek-Cichosz

SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY "CHEMIK NA 6"


W naszej szkole po raz pierwszy odbył się 9 czerwca konkurs chemiczny "Chemik na 6".
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów gimnazjum, szukanie uczniów utalentowanych w zakresie chemii oraz motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.
Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej Gimnazjum w Biesiekierzu, którzy na I semestr w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali stopień dobry lub bardzo dobry. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, zadań rachunkowych i zadań doświadczalnych o podwyższonym stopniu trudności.
Konkurs cieszył się dość dużym zainteresowaniem, gdyż nagroda nie była byle jaka - główną nagrodą była ocena celująca na koniec roku z chemii. Zdobyć ją mogły osoby, które rozwiązały test w co najmniej 96% maksymalnej liczby punktów.
Zdobywczynią tej nagrody była Katarzyna Konecka uczennica klasy IIIc.
Pozostałe nagrody to otrzymanie oceny cząstkowej - celującej - tą nagrodę zdobyli: Michał Nowak, Igor Kowalczyk, Patrycja Ławrynowicz, Michał Kawecki i Oliwia Brożyna.

Wszystkim miłośnika chemii gratuluję świetnych wyników w tym konkursie, pamiętajcie, że były to zadania z grupy bardzo trudnych ;-). Liczę na równie liczną grupę w następnym roku szkolnym.

Nauczyciel chemii
Roksana Kaczmarek-Cichosz

Wyjście integracyjne klasy Ia


Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klasy Ia wraz z wychowawcą postanowili zorganizować wyjście na "zieloną trawkę", smaczną kiełbaskę i haust zabawy.
Początki są trudne i z tym zgodzą się wszyscy, pierwszy rok nauki w gimnazjum to wasze nowe doświadczenia, znajomości, a dla niektórych początki wielkich przyjaźni.
Będą jednak wśród was tacy, którzy ten pierwszy rok nauki będą zaliczać do przykrych wspomnień, mam nadzieję, iż więcej będzie wśród was takich, którzy ten rok nauki zaliczą do udanych.
Nasze wyjście ja zaliczam do tych drugich, mając nadzieję, że dla wszystkich okazało się ono zaskoczeniem. Niech żałują ci co ich z nami nie było, być może w nieco bardziej rozszerzonym gronie będziemy je powtarzać jeszcze wiele razy w przyszłości.

Życzę wszystkim moim wychowankom spokojnych, a zarazem zwariowanych i pełnych wrażeń wakacji.

Wychowawczyni klasy Ia
Roksana Kaczmarek-Cichosz

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne w obiektywie"
11 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu fotograficznego Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne w obiektywie.
Konkurs ten został objęty patronatem przez Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicza, a organizatorami tego konkursu byli: Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz oraz Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu (osoba odpowiedzialna z ramienia gimnazjum Roksana Kaczmarek- Cichosz).
Konkurs ten miał na celu zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi, uwrażliwić ich na piękno zjawisk i zachodzących w przyrodzie reakcji chemicznych.
Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie szkół z naszej gminy, ale również dzieci i młodzież z Sianowa, Mścić, Bonina, Dunowa oraz Koszalina. Napłynęło bardzo dużo zdjęć i wybór laureatów był naprawdę trudny.
Po burzliwych naradach na podium stanęli: Katarzyna Cyberna, Cristofer Szymański i Amelia Pijewska.
Komisja podjęła również decyzję o tym, aby wręczyć 19 wyróżnień.

Naszą szkołę, reprezentowali: Tymoteusz Hryniewicz, Sebastian Łowiecki oraz Cristofer Szymański.
Duże gratulacje dla Cristofera, który zajął II miejsce w tym konkursie.

Nauczyciel chemii
Roksana Kaczmarek-Cichosz

Gminny Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych "Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne"
W dniu 11 czerwca odbył się w naszej bibliotece Gminny Konkurs Przyrodniczy dla klas VI pn. Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne.
Konkurs ten został objęty patronatem przez Wójta Gminy Biesiekierz Andrzeja Leśniewicza, a organizatorami tego konkursu byli: Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu oraz Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz.
Celem tego przedsięwzięcia było pokazanie młodzieży, że przedmioty ścisłe są ciekawe i inspirujące. Uczniowie ze szkół podstawowych z Biesiekierza, Świemina i Starych Bielic zostali podzieleni na trzy grupy: protony, neutrony i elektrony. Musieli zmierzyć się z pytaniami teoretycznymi, praktycznych oraz umiejetnością planowania pokazu w postaci doświadczenia.

Nasi zaproszeni goście: Wójt Gminy p. Andrzej Leśniewicz, Przewodniczący Rady p. Marek Płaza, Dyrektorzy szkół oraz przestawiciele szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu wraz z członkami szkolnego koła chemicznego "Z chemią za Pan brat" bardzo żywiołowo uczestniczyli w naszym konkursie.
Mimo obaw uczestników konkurs okazał się bardzo atrakcyjny i interesujący. Wszystkie szkoły podstawowe pokazały wysoki poziom wiedzy i umiejętności technicznych. Przyjechały z przygotowanymi bardzo ciekawymi doświadczeniami, które zaprezentowały zebranym gościom i publiczności.
Komisja Konkursowa w składzie: p. Marek Wawrzacz, p. Aneta Krasowska oraz p. Renata Łowiecka wyłoniła zwycięzców. Po podliczeniu punktów przewodniczący komisji ogłosił, iż wszystkie drużyny spisały się na medal, a różnica między pierwszym i drugimi miejscami wyniosła tylko 1 punkt. W tym konkursie nie było przegranych, wszyscy zostali nagrodzeni.
Nagrody wręczyli nasi zaproszeni goście Pan Wójt Andrzej Leśniewicz, Pani Dyrektor Gimnazjum Aneta Chmielewska - Szymańska oraz gospodarz tego konkursu Pani Dyrektor Biblioteki Agnieszka Hryniewicz. Serdecznie gratulujemy uczniom szkół podstawowych naszej gminy.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor BPG Agnieszce Hryniewicz za umożliwienie zorganizowania tego konkursu w budynku biblioteki, pomoc i wsparcie w jego organizacji oraz pozyskanie środków na nagrody dla uczestników.

Pomysłodawca i współorganizator z ramienia gimnazjum nauczyciel chemii Roksana Kaczmarek-Cichosz

Projekt "Dziewczyny mierzą wysoko"
Nasza szkoła dzięki współpracy z panią Dorotą Chałat w-ce prezeską Fundacji Edukacja - Równość - Aktywność - Dialog ERA DIALOGU z Koszalina wygrała konkurs na udział uczniów gimnazjum w warsztatach prowadzonych przez Fundację Feminoteka, w ramach projektu "Dziewczyny mierzą wysoko". 18 czerwca odbędzie się warsztat równościowy dla dziewcząt i chłopców, a 8-9 września dwudniowy warsztat WenDo dla dziewcząt.Warsztat równościowy
Połączony z pokazem filmu trwa 3 godziny.
Podczas warsztatu zastanowimy się, jakie są ścieżki zawodowe dostępne obecnie na rynku pracy i jaką karierę można sobie wymarzyć. Porozmawiamy o tym, jak dążyć do realizacji swoich celów edukacyjnych i zawodowych i kto może nam służyć za dobry przykład w ich osiąganiu. Porozmawiamy także o tym, jak planować realizację swoich celów w świecie, w którym spotykamy się ze stereotypami. Spróbujemy również puścić wodze fantazji i zaplanować swoją wymarzoną karierę. Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi. Trenerka Agnieszka Sosińska ukończyła renomowaną Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) i posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą. W fundacji Feminoteka już od kilku lat prowadzi programy edukacyjne skierowane do młodzieży.
Podczas warsztatu wykorzystamy chwalone przez polskich edukatorów i trenerów materiały przygotowane przez Feminotekę: film edukacyjny i publikację "Dziewczyny mierzą wysoko".

Warsztat WenDo
Czym jest WenDo: WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu, w szkole - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.
Zakres tematyczny WenDo dla dziewcząt:
- Integracja grupy i rozmowa na temat tego, czym jest samoobrona i asertywność. Czy już się spotkały z takimi określeniami, co im się z tym kojarzy. Zabawy integracyjne.
- Dyskusja o tym, co może zrobić napadnięta dziewczyna. Czy mają jakieś pomysły.
- Praca nad scenkami - co chciałabyś/ mogłabyś zrobić w sytuacji zagrożenia (psychodramy)
- Nauka pewnej postawy
- Nauka techniki samoobrony - ciosy i kopnięcia.
- Ćwiczenia z podnoszenia poczucia własnej wartości.
- Ćwiczenia na temat granic psychicznych i fizycznych. Gdzie nie lubię, by mnie dotykano, nie lubię, by tak do mnie mówiono
- Ćwiczenia - jak chronić własne granice, jak nie pozwolić, by ktoś je przekraczał.
- Ćwiczenia uczące solidarności w grupie i pomagania koleżankom w trudnej sytuacji.

Prowadząca warsztat: Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo (zajęcia tą metodą prowadzi od 2003 roku), trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (ścieżka specjalizacyjna: pomoc psychologiczna dla krzywdzonych dzieci) organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia. Laureatka Złotego Telefonu - nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Feminoteki - feminoteka.pl

Pedagog

JĘZYK NIEMIECKI I "PIOSENKI, KTÓRYCH ŚWIAT NIE POTRZEBUJE"


Ten być może z lekka przewrotny tytuł projektu, ma jednak swój określony cel. Miał on skłonić uczniów, do własnej inwencji twórczej a dobrze wiadomo, że jeśli mamy coś stworzyć bez większego "sensu" pójdzie nam to o wiele łatwiej, niż napisanie np. rozprawki czy wiersza. Nieprawdaż? Lecz nawet przy zadaniu powierzchownie tak prostym, wręcz banalnym trzeba pomyśleć, przelać swe myśli na papier a tu jeszcze w języku niemieckim !
Projekt ten ma również wieloletnią tradycję w naszej szkole. Śladem niemieckiego zespołu Die Doofen, który wiódł prym w tej zwariowanej kategorii muzycznej i nasi trzecioklasiści stanęli w szranki. To już ostatnie lekcje języka niemieckiego w tym roku szkolnym.
Gdy uczniowie, pracują nad przygotowaniem piosenki, wszyscy wiedzą, że koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Odpowiedni podkład muzyczny, choreografia, make-up, kostiumy, instrumenty muzyczne, to podstawy, dobrze zaaranżowanego utworu i klucz do sukcesu. Tegoroczni przyszli absolwenci postawili tym razem na różnorodność gatunków. I tak, usłyszeć mogliśmy dźwięki Scootera, Bony M., czy das kleine Krokodil , oczywiście w zupełnie nowym brzmieniu naszych wykonawców. Wszystkiemu przyglądała się zgromadzona publiczność, która gromkimi brawami nagradzała prezentujących się młodych muzyków. Tak naprawdę, chodziło nam wszystkim o dobrą zabawę i uśmiech "od ucha do ucha". Dziękuję Wam za to, że tak ambitnie podeszliście do realizacji tego ostatniego zadania, za Wasze pomysły, przygotowanie, za to, że udowodniliście, iż świetna zabawa możliwa jest również w języku niemieckim i żadna bariera językowa nie istnieje a Deutsch macht wirklich Spaß!
Vielen,Vielen Dank !

Eure Deutschlehrerin

PROJEKT "KIM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI?"
W ramach "Tygodnia niemieckiego" uczniowie klas I, II i III wzięli udział w projekcie promującym ciekawy ich zdaniem zawód przyszłości. Podczas pracy przy projekcie liczyła się przede wszystkim praca zespołowa i umiejętność współpracy w grupie.
Uczniowie skupili się przede wszystkim na drodze kształcenia, dalszych etapach edukacyjnych, czyli wyborze odpowiednich szkół, umiejętnościach jakie trzeba posiadać do wykonywania danego zawodu, jak również nazwach sprzętów niezbędnych podczas wykonywania pracy. W trakcie ubiegłego tygodnia uczniowie oddali 89 głosów w drodze tajnego głosowania i tak został wyłoniony zwycięzca, który zdobył 32 punkty. Z przyjemnością informuję, iż szczęśliwy zawód to ....KRAWIEC, czyli ein Schneider plakat nr 1, którego autorami są Oliwa Kubera, Klaudia Sierakowska, Adrian Markowski i Wiktor Badyński.
Efektem pracy wykonanej przez uczniów, jest wystawa zorganizowana w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz. Gratuluję pomysłowości, skrupulatności, dobrze zorganizowanej, przemyślanej pracy a w przyszłości, trafnego wyboru własnej drogi zawodowej.
Viel Glück !

Eure Deutschlehrerin

JĘZYK NIEMIECKI POKAZ MODY
Trudno już powiedzieć, która to edycja prezentacji tego projektu, w którym to właśnie moda gra pierwsze skrzypce.
Aby tradycji stało się zadość w ramach "Tygodnia niemieckiego" uczniowie klas III b i IIIc po raz kolejny zmierzyli się z tym zadaniem. Wszystkiemu przyglądała się zgromadzona publiczność, czyli brać przyszłych trzecioklasistów. Już w następnych latach, to oni zajmą ich miejsce i znajomość elementów garderoby stanie się tu priorytetem. Moderatorzy grup, nie mieli żadnych problemów w operowaniu przymiotnikami po rodzajniku nieokreślonym a modele z łatwością odgadywali intencje prowadzącego pokaz. Skrzętnie przygotowana choreografia, muzyka, wymarzona kolekcja...i czas na wybieg.
W tym roku, mogliśmy podziwiać exklusive Schlafkollektion, czy np. Topberufe. Nie zabrakło też kolekcji domowej, ślubnej, czy na dyskotekę.
Mam nadzieję, że czas, który poświęciliście na wspólną pracę w grupie, nie był czasem straconym, że dobrze się bawiliście i język niemiecki będzie kojarzył się Wam nie tylko z nauką i wkuwaniem słówek, czy nudną gramatyki, ale i z zabawnymi, luźnymi, pełnymi radości i uśmiechu lekcjami, takimi jak ta, dzisiejszego dnia.
Vielen Dank für Eure Arbeit, Kreativität und Einfallsreichtum. Ich bin stolz auf Euch !!!

Eure Deutschlehrerin

I INTEGRACYJNY RAJD PIESZY DZIECI I MŁODZIEŻY OKOLICAMI GMINY BIESIEKIERZ


15 czerwca odbył się pierwszy integracyjny rajd pieszy Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Zespół ds. Promocji Gimnazjum w Biesiekierzu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Biesiekierz.

Uczestnikami rajdu byli uczniowie klas VI ze Szkół Podstawowych z Biesiekierza, Świemina, Starych Bielic oraz uczniowie klas IB, IIA, IIIB IIIC Gimnazjum.
Trasa rajdu przebiegała okolicami naszej gminy. Zbiórka uczestników odbyła się w Szkole Podstawowej w Świeminie, gdzie Pani Agnieszka Kolanowska powitała wszystkich zgromadzonych uczniów, nauczycieli oraz Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świeminie - Renatę Mankiewicz. W świetnych nastrojach i przy sprzyjającej aurze pogodowej wyruszyliśmy w trasę. Podczas wędrówki uczniowie mogli sprawdzić się w konkurencjach sprawnościowych np. bieg slalomem między drzewami z przenoszeniem kubeczka z wodą przy pomocy gałęzi, obliczyć wiek drzew oraz udzielali pierwszej pomocy "poszkodowanemu", którym był drąg drzewa. W ramach integracji między szkołami, uczniowie zostali podzieleni na grupy mieszane. Ciekawostką był około 200 letni dąb szypułkowy o obwodzie 7 i wysokości 23 metrów znajdujący się między Świeminem a Parsowem. Odwiedziliśmy zespół pałacowo - parkowy w Parsowie oraz neogotycki kościół wybudowany na przełomie lat 1880 - 1881. Z Parsowa wyruszyliśmy malowniczą trasą do Pałacu w Nosowie, gdzie znajdowała się meta rajdu. Tam dotarł do nas Pan Marek Wawrzacz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach.
Po wyczerpującym ale przyjemnym wysiłku zakończyliśmy rajd pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem dla wszystkich.
To była bardzo udana wyprawa a przy okazji aktywnie spędzony czas oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz podniesienie świadomości uczniów w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszelkich funkcji lasu.

Serdeczne podziękowania pragniemy złożyć pracownikom Straży Gminnej i Policjantom z Biesiekierza, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem, Panu Janowi Rodakowi - kierownikowi Gminnych Służb Technicznych za udostępnienie autobusów, Nadleśnictwu Białogard za słodki poczęstunek, Kołu Łowieckiemu "Dzik" za zakup soków i słodyczy, przedsiębiorcy z Białogardu za zakup kiełbasek, pracownikom pałacu w Nosowie za udostępnienie nam placu na ognisko a wychowankom za przygotowanie kijków i drewna do pieczenia kiełbasek.
Bardzo dziękujemy również uczniom Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum wraz z nauczycielami za mile spędzony czas i radosną atmosferę i mamy nadzieję, że wszyscy wróciliście pozytywnie zmęczeni i zadowoleni.

Zespół ds. Promocji Szkoły

12 CZERWCA 2015
BAL GIMNAZJALNY


Na ten dzień trzecioklasiści czekają z niecierpliwością przez cały rok szkolny i z zapałem się do niego przygotowują ćwicząc figury Poloneza, pod bacznym okiem Pani Agnieszki Kolanowskiej.
O godzinie 17.30 w sali gimnastycznej naszej szkoły spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz najważniejsze osoby tego dnia - uczniowie klasy IIIA, IIIB i IIIC. Chłopcy w idealnie dobranych garniturach a dziewczynki w pięknych sukniach zachwycali swoim wyglądem wszystkich zgromadzonych. Układ Poloneza wzbudził we wszystkich zachwyt a "fotoreporterzy" pragnęli uchwycić każdą figurę układu.I udało się, przyszli absolwenci naszej szkoły spisali się na szóstkę i pokazali prawdziwą klasę. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i wspólne spędzenie chwil na parkiecie.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowania do balu oraz za miłą i radosną atmosferę.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Kolejny raz "Błękitny Patrol" szkoli naszych uczniów
02 czerwca odbyły się dla uczniów naszego gimnazjum pokaz ratownictwa medycznego lecz tym razem gościliśmy w Gminnej Bibliotece.
Szkolenie kierowane było dla uczniów klas trzecich, na którym ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Koszalinie - p. Łukasz Wiatrowski oraz p. Karol Kołasiewski przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
Po części teoretycznej była możliwość praktycznego przećwiczenia akcji RKO na fantomie, opatrywania ran, unieruchamiania złamań. Przykładem dla uczniów była p. Katarzyna Kozak, która motywując uczniów do ćwiczeń praktycznych sama brała w nich czynny udział.
Pokaz po raz kolejny uświadomił naszym uczniom, że pierwszej pomocy może udzielić każdy, a są to proste czynności które każdy, jest w stanie wykonać bez użycia jakichkolwiek przyrządów medycznych. Mając do dyspozycji tylko nasze ręce i głowę, możemy uratować komuś życie!

Małgorzata Kulik

23 MAJA 2015 - "MAJÓWKA RODZINNA"
W GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU
W sobotni dzień mieszkańcy gminy spotkali się na biesiadzie w Gimnazjum w Biesiekierzu, aby uczestniczyć w "Majówce Rodzinnej".
Około godziny 11.00 Pani Dyrektor Gimnazjum Aneta Chmielewska - Szymańska powitała wszystkich uczestników i przedstawiła plan działań. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz Pan Marek Płaza oraz zaproszeni goście.
Atrakcji i konkursów nie brakowało, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Grono pedagogiczne, pracownicy gimnazjum wraz ze współorganizatorami - (Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz, Gminnymi Służbami Technicznymi i Komunalnymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wójtem Gminy Biesiekierz Panem Andrzejem Leśniewiczem, Ochotniczą Strażą Pożarną w Parnowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Biesiekierzu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Bielicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Biesiekierzu, Świetlicami Wiejskimi gminy Biesiekierz, Kołem Gospodyń Wiejskich w Parnowie, Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet, Stowarzyszeniem Nasz Dom Biesiekierz, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz, Stowarzyszeniem Dynamiczne Parnowo, Radnymi gminy Biesiekierz) stanęli na wysokości zadania i zadbali o to, aby każdy uczestnik imprezy spędził czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

Odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Biesiekierz pomiędzy drużyną gimnazjum, prowadzoną przez Pana Tomasza Jachnowca a drużyną OSP Biesiekierz. Nad porządkiem przebiegu meczu czuwała Pani Małgorzata Kulik, która wcieliła się w rolę sędziego. Oba zespoły były świetnie przygotowane technicznie, a kibice mogli podziwiać umiejętności zawodników. Atak, obrona, blok, wszystko było w pełni opanowane. To było starcie na wysokim poziomie, a o zwycięstwie zadecydowała niewielka różnica punktów. Drużyna strażaków w tym roku miała więcej szczęścia i pokonała gimnazjalistów 3:2.

Uczestnicy Majówki, którzy chcieli wykazać się w konkursie wiedzy mogli sprawdzić się w "Omnibusie" przygotowanym przez Pana Arkadiusza Kolanowskiego oraz Panią Kingę Kolle. W Jury zasiedli przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: Pan dr inż. Dariusz Lipiński, Pan dr inż. Sławomir Nagnajewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz Pan Marek Płaza.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet pod kierunkiem Pani Grażyny Guzowskiej zorganizowało "Festiwal Talentów". Szkolne Koło PCK pod kierunkiem Pani Agnieszki Kolanowskiej dzięki pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz zadbało o kultywowanie zdrowego stylu życia i przeprowadziło akcję "Trzymaj formę z jabłkiem".
Najmłodsi uczestnicy Majówki mogli zmierzyć się w potyczkach sportowych. Przeprowadzony został mecz piłki nożnej gimnazjalistów o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Pierwsze miejsce w tym roku szkolnym zajęła klasa II A.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz zadbała o swoich czytelników i przeprowadziła akcję "Uwolnić książkę". Pracownicy oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadziwiali swoimi ręcznie wykonanymi ozdobami, a uczniowie gimnazjum wykazali się talentami kulinarnymi i w swoich plenerowych kawiarenkach zachęcali gości do skosztowania przygotowanych pyszności.

Można było również podziwiać "Bombowe Szaleństwo" tzn. pokazy chemiczne gimnazjalistów i magiczne sztuczki z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Nad przebiegiem chemicznych szaleństw czuwała Pani Roksana Kaczmarek - Cichosz.

Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz zadbało o atrakcję dla najmłodszych uczestników Majówki, którym był dmuchany zamek ze zjeżdżalniami.
Świetlice wiejskie przeprowadziły konkurs "Nasza Mała Ojczyzna", a Młodzieżowa Drużyna Strażacka z Parnowa przygotowała profesjonalny pokaz strażacki.
Nie zabrakło oczywiście ciepłej grochówki przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Parnowie oraz ogromnego, pysznego tortu, przygotowanego przez Stowarzyszenie Dynamiczne Parnowo.
Nad bezpieczeństwem i zdrowiem czuwała Pani Zofia Balcerek, Sztab Ratownictwa Medycznego Koszalin, policja - aspirant Krystian Syta oraz Nasi strażacy.

To był bardzo udany sobotni dzień z wieloma atrakcjami i życzliwą atmosferą.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przebieg imprezy. Pragniemy zachęcić mieszkańców gminy, aby w następnych latach również zawitali w progi naszej szkoły i wspólnie z Nami spędzili miłe chwile odprężając się po ciężkim tygodniu pracy i nauki.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Jesteśmy - SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE!!!
21-22 maja odbywały się XXXVIII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w wieloboju sprawnościowo - obronnym "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE - 2015".
Uczestnicy zawodów konkurowali w biegu na orientację, pierwszej pomocy, rzucie granatem, strzelaniu z broni pneumatycznej, torze przeszkód.
Nie było łatwo rywalizować z innymi gimnazjami, gdyż umiejętności i sprawność była na wysokim poziomie. Pośród gimnazjalistów byli również uczniowie klas o profilu wojskowym czy policyjnym.

Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowała Agata Niezgoda, Julia Krakowiak, Wiktoria Robakowska. Dziewczęta wywalczyły trzecie miejsce.

Reprezentacja chłopców to: Kacper Maciejewski, Kornel Piórkowski, Adrian Markowski. Chłopcy zdobyli drugie miejsce.
Szczególne brawa należą się Adrianowi, który w perfekcyjny sposób wykonał zadanie z pierwszej pomocy, a na torze przeszkód uzyskał najlepszy czas pośród wszystkich gimnazjalistów (21 startujących), a pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskał trzeci wynik (60 startujących).

Ogromne brawa dla naszych gimnazjalistów, którzy wykazali się ogromna walecznością i sprawnością, a ponadto wyróżniali się dużą kultura osobistą i zgraniem.
Oprócz medali i pucharu uczniowie zdobyli dodatkowe punkty do szkół ponadgimnazjalnych.

TYDZIEŃ WALKI Z PRZEMOCĄ I AGRESJĄ W NASZEJ SZKOLE


"Uśmiech rodzi uśmiech - agresja rodzi agresję", "Zmień przemoc na pomoc" oto naczelne hasła, jakie przyświecały uczniom naszego gimnazjum w dniach 11-15 maja br. w ramach zorganizowanego przez panią Agatę Jarosz oraz Roksanę Kaczmarek - Cichosz szkolnego tygodnia promującego uprzejmość, życzliwość, koleżeństwo i inne wspaniałe cechy, o których jakże często zdarza nam się zapominać w codziennym obcowaniu z rówieśnikami czy rodzeństwem.
Pikanterii całemu przedsięwzięciu dodał fakt, iż każdy dzień niósł ze sobą nowe atrakcje i przebiegał pod innym hasłem.
I tak np. obchodziliśmy dzień pod hasłem "Prawdziwi mężczyźni nie stosują przemocy", w którym została przeprowadzona kampania białej wstążki, a wszyscy nasi gentelmani chętnie wypinali pierś, aby dziewczyny mogły im przypiąć biała kokardkę :))
Do akcji związanych z przeciwdziałaniem agresji i przemocy włączył się również Samorząd Uczniowski. Nasz lider Samorządu - Przemek Jurewicz, nie tylko miał głowę pełną pomysłów dotyczących konkursów, ale również czuwał nad ich realizacją. Według jego pomysłu każda klasa przygotowała plakaty, rymowanki i wierszyki tematyczne związane z przeciwdziałaniem agresji. Najciekawsze wierszyki i rymowanki były prezentowane przez uczniów podczas długich przerw, a najciekawszy i najbardziej oryginalny plakat oceniała komisja złożona z uczniów i nauczycieli.
W konkurencji najciekawszego plakatu zwyciężyła klasa IIIa, a największe brawa za wierszyki i rymowanki przypadły klasie IIa. Wiele emocji wzbudził również konkurs na najżyczliwszą i najbardziej kulturalną osobę w szkole. Najpierw, do zadań klasy należał wybór takiej osoby na forum klasy, a następnie zgłoszenie jej do konkursu szkolnego. Zwyciężczynią okazała się Sandra Matuszak z kl.IIb. Serdecznie gratulujemy i tak trzymaj Sandra! Dzięki takim osobom jak Ty świat jest lepszy!
Jednakże, największym hitem całego przedsięwzięcia okazał się dzień, w którym to dobre uczynki uczniów były nagradzane przez nauczycieli i pracowników szkoły cukierkami. Och... wyobraźcie sobie tę niezwykłą uprzejmość, serdeczność i uczynność panującą wokoło. Osobą, która zebrała najwięcej cukierków, a tym samym zasłużyła na pochwałę w dzienniku był Paweł Pieciukonis - również serdeczne gratulacje!

O przemocy nadal mówi się niewiele. Tymczasem jest to poważny problem. Istnieje w szkołach, na ulicy, w domu. Zjawisko jest coraz gwałtowniejsze i częściej zauważalne, głównie dzięki publikacjom prasowym i programom telewizyjnym przedstawiającym spektakularne sprawy z udziałem młodocianych przestępców. Skalę tego zjawiska, jak i rodzaje odpowiedzialności karnej jakiej podlegają młodociani przybliżyły prelekcje przeprowadzone przez policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Oprócz tego, wszyscy wychowawcy omówili ze swoimi klasami problem agresji i przemocy oraz przedstawili poradnik prawdziwego mężczyzny pokazując, iż na miano prawdziwego mężczyzny zasługuje tylko ten, który chroni, wspiera i broni słabszych, a nie krzywdzi.

Miejmy nadzieję, iż tydzień walki z agresją był nie tylko dobrą zabawą, ale że przede wszystkim pozwolił uświadomić tym wszystkim, którzy się do niej uciekają ile zła, cierpienia i bólu za sobą niesie oraz pokazać jak łatwo można się bez niej obejść, zyskując z dnia na dzień coraz więcej przyjaciół.
Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję serdecznie dziękujemy.

Dziś Ty ratujesz życie!
Być może ktoś jutro uratuje Twoje!
Pod takim hasłem Koło Pierwszej Pomocy przygotowało pokaz dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przedszkolaków Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.
12 maja w ramach Tygodnia Bibliotek wystąpiliśmy z pokazem w naszej Bibliotece. Pokazywaliśmy jak poprawnie wezwać pomoc i jak zachować się będąc uczestnikiem lub świadkiem wypadku.
W scenkach demonstrowaliśmy sztuczne oddychanie i masaż serca, opatrywanie ran i jak sobie poradzić przy krwotoku z nosa i złamaniach.
Przygotowaliśmy również ćwiczenia praktyczne dla uczestników. Każdy z nich mógł na fantomie spróbować przeprowadzić sztuczne oddychanie i masaż serca.
Na koniec pokazu czekała na nas miła niespodzianka: brawa uczestników, pochwały i słodki poczęstunek. Bardzo dziękujemy p. Agnieszcze Hryniewicz za zaproszenie.

Pokaz podręcznego sprzętu gaśniczego
9 maja w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klas pierwszych brali udział w pokazie podręcznego sprzętu gaśniczego.
Komendant OSP w gminie Biesiekierz - Roman Gadomski, objaśnił zasady stosowania środków i sprzętu gaśniczego. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość spróbować "zgasić" pożar i poćwiczyć użycie gaśnic.
Ciekawe zajęcia, w trakcie których połączono teorie z praktyką - i to pod okiem samego Komendanta!!!

Małgorzata Kulik

KOLEJNE PIŁKARSKIE SUKCESY
ZESPOŁU DZIEWCZĄT W PIŁCE NOŻNEJ


W dniach od 6 - 7 maja drużyna piłki nożnej dziewcząt wzięła udział w kolejnych rozgrywkach piłkarskich.
Pierwszego dnia odbył się Regionalny Turniej Piłki Nożnej. Dziewczęta zajęły w nim piąte miejsce, natomiast w drugim dniu nasze zawodniczki walczyły o zwycięstwo i awans do rundy wojewódzkiej w Turnieju Piłki Nożnej "Coca - Cola Cup 2015", w którym zajęły II miejsce przegrywając tylko z Gimnazjum z Karlina.
To były pelne emocji spotkania wszystkich najlepszych zespołów z powiatu i regionu, jednak wygrany mógł być tylko jeden zespół. Ale nic straconego, w następnym sezonie ponownie spotkamy się z nowymi przeciwnikami, aby podjąć wyzwanie i walczyć o awans.
Dziękuję wszystkim zawodniczkom za poświęcenie i wkład jaki wniosły do drużyny. Szkoda tylko, że dziewczęta z klas III nie będą już mogły reprezentowac naszego gimnazjum w przyszłym roku szkolnym. Mam nadzieję, że w nowych wybranych przez Was szkołach ponadgimnazjalnych będziecie dalej rozwijały swoje zainteresowania i pasje i będziecie odnosiły sukcesy.

Anna Sowa

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA


Dnia 30 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy I b i III c pod kierunkiem p. Doroty Mogga uczcili 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja akademią pod hasłem :
"O ! Nieszczęśliwa ! O ! uciemiężona Ojczyzno moja ... "
Agata Niezgoda i Urszula Siemiątkowska jako narratorki wprowadziły uczniów w atmosferę tamtych czasów, przedstawiając okoliczności doniosłego faktu, jakim było uchwalenie pierwszej konstytucji w Europie.
Przemysław Jurewicz oraz Igor Kowalczyk z niemałym talentem aktorskim odegrali fragment "Powrotu posła"- komedii politycznej J.U. Niemcewicza sławiącej działaczy stronnictwa patriotycznego. Narracja przeplatana była piękną recytacją w wykonaniu :
Bożeny Bołaz, Katarzyny Koneckiej, Aleksa Cichonia, Alicji Kowalskiej, Zuzanny Darosz i Eryka Wilczka.
Uczniowie i nauczyciele mieli też okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą zasadom Konstytucji oraz jej głównym twórcom.

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW


W naszym gimnazjum działa wiele kół zainteresowań. Prowadzone są różnorodne zajęcia pogłębiające pasje i zamiłowania uczniów. Są to zajęcia przedmiotowe, sportowe, strażackie, artystyczne. Efektem zamiłowania uczniów i doskonalenia umiejętności i wiadomości są sukcesy jakie odnoszą uczniowie naszej szkoły.
24 kwietnia ponownie zawitał do nas Wójt Gminy Biesiekierz Pan Andrzej Leśniewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Płaza. Wręczone zostały puchary za osiągnięcia sportowe drużyny siatkówki dziewcząt i chłopców za III miejsce w Powiecie oraz II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w Koszalinie. Podziękowania oraz słodki upominek otrzymał również Przemysław Jurewicz oraz Oliwia Brożyna - uczniowie klasy III C, którzy osiągnęli ogromny sukces, bowiem zostali Posłami XXI SESJI Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Wyróżniony został także Michał Kawecki - klasa II B, który dostał się do kolejnej fazy konkursu Wiedzy Pożarniczej i 25 kwietnia będzie reprezentował naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni, że osiągacie sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Zespół ds. Promocji Szkoły

21 - 23 KWIETNIA 2015
EGZAMIN GIMNAZJALNY


21 kwietnia uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.
W galowych strojach i z głową pełną wiedzy spotkali się w sali gimnastycznej. Sprawdzian z przedmiotów humanistycznych otworzył trwający trzy dni egzamin gimnazjalny 2015.
Drugi dzień poświęcony był przedmiotom z części matematyczno - przyrodniczej a trzeci językom obcym. W tym roku szkolnym do egzaminu przystapiło 55 uczniów naszej szkoły.
Za naszych przyszłych absolwentów trzymamy kciuki i życzymy uzyskania jak największej ilości punktów oraz dostania się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół ds. Promocji Szkoły

72. ROCZNICA POWSTANIA W GETTCIE WARSZAWSKIM
Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Bisiekierzu solidaryzuje się z akcją społeczno-edukacyjną "Żonkile" organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
Akcja organizowana jest w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 19.04.1943r. Walki były odpowiedzią na akcję likwidacji getta i wysłaniu ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych i zagłady.

XXV RAJD MŁODZIEŻY


18 kwietnia Szkolne Koło Turystyczne po raz kolejny wyruszyło w trasę razem z Koszalińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.
W wędrówce pieszej wzięło udział około 200 uczestników z całego powiatu. Trasa rajdu to pokonanie 10 kilometrów na odcinku Koszalin - Łabusz - Osieki - Rzepkowo - Iwięcino.
Jak zwykle czas minął bardzo szybko i około godziny 13.15 byliśmy na mecie.
Tam na każdego czekał ciepły posiłek. Odbył się konkurs plastyczny i krajoznawczo - turystyczny, w którym Igor Kowalczyk - uczeń klasy IB zajął II miejsce
i otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Opiekunowie Szkolnego Koła Turystycznego

XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
- udało się - dostaliśmy się!
Uczniowie naszej szkoły Oliwa Brożyna i Przemysław Jurewicz, zostali laureatami konkursu na młodego parlamentarzystę w 2015 r.
16 kwietnia o godz. 15.00 na oficjalnej stronie Sejmu Dzieci i Młodzieży zostały ogłoszone wyniki. Nasz zespół został jednym z 9, które będą reprezentowały nasze województwo podczas obrad XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. która odbędzie się 1.VI. 2015r.
Warto wspomnieć, że do tego konkursu zgłosiło się 30 zespołów z województwa zachodniopomorskiego.
Serdecznie gratulujemy.

Pokazy Ratownictwa Medycznego
"Umiejętność niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia to najpotrzebniejsza wiedza na świecie" - mówili wszyscy instruktorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

14 kwietnia odbyły się w naszej szkole pokazy ratownictwa medycznego. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie - p. Łukasz Wiatrowski oraz p. Karol Kołasiewski przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
Oprócz części teoretycznej nasi uczniowie brali udział w ćwiczeniach praktycznych. Pod czujnym okiem ratowników prowadzili na fantomie akcję RKO, opatrywali rany, unieruchamiali złamania.
Dzisiejszy pokaz uświadomił naszym uczniom, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Zwłaszcza, że pierwsza pomoc to czynności, które każdy, jest w stanie wykonać bez użycia jakichkolwiek przyrządów medycznych. Mając do dyspozycji tylko nasze ręce i głowę, możemy uratować komuś życie!

Małgorzata Kulik

I MIEJSCE DZIEWCZĄT W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
"COCA COLA CUP 2015"


1 kwietnia reprezentacja dziewcząt naszego gimnazjum w piłce nożnej wzięła udział w ogólnopolskim turnieju "Coca Cola Cup 2015".
W naszej grupie było 5 zespołów : Gimnazjum nr 6 Koszalin, Gimnazjum nr 7 Koszalin, Gimnazjum nr 9 Koszalin, Gimnazjum Dąbrowa, Gimnazjum Biesiekierz. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 na "Orliku" przy ulicy Wenedów w Koszalinie. Zawodniczki naszej szkoły były w świetnej formie i zwyciężyły z kompletem 12 punktów i awansowały do drugiej rundy rozgrywek. To kolejny sukces, bowiem w październiku drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki nożnej. Dziewczęta nie straciły ani jednej bramki.
Skład naszej drużyny: Wiktoria Robakowska, Agata Niezgoda, Julia Krakowiak, Ula Siemiątkowska, Karolina Stebelska, Karolina Drożdżal, Daria Jagielska, Alicja Jarząbek, Oliwia Brożyna.
Uroczysta dekoracja medalowa odbyła się 8 kwietnia w naszym gimnazjum. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt Gminy Biesiekierz Andrzej Leśniewicz, który razem z Panią Dyrektor Anetę Chmielewską-Szymańską pogratulowali drużynie dziewcząt i chłopców i wręczyli medale. Dodatkowao Wiktoria Robakowska została nagrodzona za doskonałe umiejętności piłkarskie przez swoją nauczycielką wychowania fizycznego.

Wyniki naszej drużyny:
Gimnazjum Biesiekierz - Gimnazjum nr 6 Koszalin - 4:0
Gimnazjum Biesiekierz - Gimnazjum nr 9 Koszalin - 2:0
Dziękuję Wam za wysiłek i za grę na wysokim poziomie i mam nadzieję, że w drugiej rundzie czeka Was kolejny awans.

Anna Sowa

III MIEJSCE CHŁOPCÓW W TURNIEJU
"COCA COLA CUP 2015"


31 marca reprezentacja chłopców naszej szkoły wzięła udział w organizowanym co roku turnieju piłki nożnej "Coca Cola Cup 2015".
Spotkanie odbyło się w Bobolicach, jednak nie jak zawsze na "Orliku", tylko w hali sportowej. Powodem takich zmian była niesprzyjająca pogoda. Rywalizacja była bardzo zacięta, chłopcy zagrali na wysokim poziomie. Jednak do awansu zabrakło nam jednego punktu, który zaważył na wejściu do kolejnego etapu rozgrywek.
Zwycięski zespół to Gimnazjum z Dąbrowy. Skład naszej reprezentacji : Gad Szymon, Markowski Adrian, Kornel Piórkowski, Wiktor Badyński, Maciej Sowa, Kaczmarek Michał, Kotowski Damian, Robakowski Marek, Cichoń Aleks, Czarnecki Paweł.
Trzecie miejsce w turnieju to dobry wynik, a oprócz tego mogliśmy zwiedzić i podziwiać wspaniały obiekt sportowy, którzy marzy się każdemu z nas w swojej miejscowości.
Taka hala sportowa wzbudza podziw i zapewne nikogo nie trzeba długo namawiać, aby z niej zechciał korzystać.

Anna Sowa

XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Przyroda słowem malowana"


27 marca 2015r. dwoje uczniów naszej szkoły - Alicja Kowalska i Maciej Sowa, uczestniczyło w XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Przyroda słowem malowana", który odbył się w ZS nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie. W tegorocznej edycji tego konkursu, którego mottem był fragment utworu Jonasza Kofty "W żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście...", udział wzięło aż 16 uczniów gimnazjum, głównie ze szkół koszalińskich. Imprezie patronował Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Koszalinie.
Maciejowi Sowa udało się wywalczyć III miejsce recytacją wiersza Tadeusza Łucznika "Stara jabłoń". Maciek otrzymał dyplom oraz encyklopedię popularnonaukową. Powtórzył on tym samym swój sukces sprzed roku. Alicja otrzymała dyplom za udział w konkursie i zadeklarowała swój udział w tej imprezie za rok.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach tego konkursu!!!

Opiekun SK LOP Dorota Klekocka

KULTYWOWANIE TRADYCJI WIELKANOCNYCH W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BIESIEKIERZU


Uczniowie klasy IB, IIIC oraz IIA wzięli udział w zajęciach dotyczących Świąt Wielkanocnych.
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Biesiekierzu z wielkim zaangażowaniem przygotowali zajęcia dotyczące tradycji wielkanocnych a nasi uczniowie odwdzięczyli się i z zaangażowaniem włączyli się w ich przebieg.
Pani Aleksandra Sowa i Katarzyna Janik przedstawiły prezentację multimedialną, wyzwoliły w uczniach kreatywność i czuwały nad powstawaniem pięknych kartek wielkanocnych z rozmaitych pomocy plastycznych.
Natomiast Pani Renia Łowiecka zapoznała naszych uczniów z techniką malowania i zdobienia jajek woskiem. Każdy miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością a ze zwykłych jajek powstały piękne pisanki wielkanocne zdobione przeróżnymi wzorami.
Dziękujemy Pani Dyrektor - Agnieszce Hryniewicz za zorganizowanie tego rodzaju zajęć oraz za nowe doświadczenie...

Zespół d/s promocji szkoły

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY


20 marca 2015 roku, wraz z obchodami Dnia Wiosny, obchodziliśmy w naszej szkole także Dni Wody i Ochrony Wód Bałtyku.
W związku z tym opiekunki Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody poprosiły każdą z klas aby wykonała plakat związany z wodą.
I tak plakaty dotyczyły: znaczenia biologicznego wody, rodzajów wód mineralnych i ich zastosowania, zasobów wodnych Ziemi, ochrony wód Bałtyku, właściwości wody, ciekawostek o wodzie oraz przysłów i związków frazeologicznych o wodzie. Następnie każda z klas wyeksponowała swój plakat na holu szkolnym.
Plakaty oceniała specjalnie powołana w tym celu komisja, która składała się z nauczycieli, którzy nie są wychowawcami.
Najwyżej komisja oceniła plakat nr IV- klasy IIIB i zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami klas, osoby z tej klasy otrzymają pochwały w klasowym zeszycie uwag i pochwał.

Gratulujemy!!!

21 MARCA 2015
XXVIII RAJD PIESZY
"NA TOPIENIE MARZANNY"


Miłośnicy wędrówek pieszych z naszego gimnazjum uczcili Pierwszy Dzień Wiosny uczestnicząc w kolejnym rajdzie organizowanym przez Oddział PTTK Koszalin.
O godzinie 8.20 spotkaliśmy się na jak zwykle na parkingu przy stacji PKP w Koszalinie i przeszliśmy na plac przed ratuszem. Tam odbył się konkurs i prezentacja Marzann przygotowanych przez uczestników.
Trasa przebiegała wokół Koszalina - pokonaliśmy około 10 kilometrów. Jak na pierwszy dzień wiosny pogoda niezbyt dopisała, jednak w miłej i radosnej atmosferze nikt nie narzekał na deszczowe warunki a wręcz przeciwnie cieszyliśmy się ze wspólnie spędzonego sobotniego popołudnia.
W nagrodę za wytrwałość podsumowaliśmy naszą wędrówkę pyszną pizzą.

Opiekunowie Szkolnego Koła Turystycznego

Sejm Dzieci i Młodzieży


Nazywamy się Oliwia oraz Przemek i wspólnie bierzemy udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Jesteśmy dwojgiem młodych, ambitnych ludzi, chętnych poznać nowe doświadczenia oraz nawiązywać nowe znajomości.
Młodzi ludzie nie doceniają tego, że mogą wpływać na swą przyszłość i losy innych, a my chcielibyśmy pokazać, że jeżeli ma się własne cele i marzenia, a przede wszystkim możliwości, to należy dążyć do nich, rozwijać własną osobowość i aktywnie działać w swoim środowisku.
Wyrażamy nadzieję, że będziemy mieli sposobność uczestniczyć w tym ważnym dla nas wydarzeniu, a własne doświadczenia pozwolą zainspirować innych do angażowania się w życie społeczne.

Naszym celem jest motywacja młodzieży do działań na terenie naszej gminy. Aby to mogło dalej się rozwijać, prosimy o zaangażowanie w nasz projekt.
Na portalu społecznościowym Facebook istnieje nasza strona, na której zamieszczone są wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naszego projektu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału i zaangażowania się w naszej ankiecie, która odbędzie się 20 marca 2015r. od godziny 14:30 koło świetlicy wiejskiej w Biesiekierzu.
Chcielibyśmy dowiedzieć m.in. o tym jak i gdzie młodzież spędza wolny czas.

Państwa odpowiedzi pomogą nam sformułować wnioski, na podstawie których zaplanujemy działania na terenie naszej gminy.

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny "Alchemik"


Uczniowie naszej społeczności szkolnej pierwszy raz mieli możliwość uczestnictwa w tego rodzaju konkursie.
W dniu 12 marca uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań zamkniętych i jednego pytania otwartego.
Pytania jak stwierdzili uczniowie, nie były dla nich zbyt trudne, co dobrze świadczy o poziomie wiedzy naszych uczniów.
Czekamy z niecierpliwością na wyniki, które dotrą do szkoły około 30 marca.
Za wszystkich trzymam kciuki i liczę na większą liczbę uczestników w następnym roku szkolnym.
Powodzenia

Nauczycielka chemii
Roksana Kaczmarek-Cichosz

Lekcja zawodoznawcza w firmie Bumar - Koszalin


9 marca odbyła się lekcja zawodoznawcza dla klas pierwszych. Uczniowie klasy Ia i Ic mogli się przekonać jak wygląda praca w zawodach: ślusarz, tokarz, monter czy elektryk.
Większość z nich pierwszy raz widziała również, jak pracuje laser do cięcia metalu czy giętarka. Dużym zaskoczeniem dla uczniów była obecność pań na hali produkcyjnej. Jak wyjaśnił nam Pan kierownik była to pani inżynier, która zajmowała się kontrolą materiałów.

Dziękujemy za zaangażowanie pana Józefa Kucaba, który to zaaranżował ten wyjazd.
Pragniemy również podziękować kierownictwu firmy Bumar, za umożliwienie zapoznania się z pracą firmy.

Wychowawcy klas I

DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH PROGRAMU "TRZYMAJ FORMĘ"


Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn członkowie Szkolnego Koła PCK promując zdrowy styl życia obdarowali swoich kolegów i koleżanki oraz pracowników szkoły zdrowym dodatkiem do drugiego śniadania.
Każdy chłopiec i każda dziewczynka w otrzymali jabłko z życzeniami pomyślności i spełnienia marzeń. Taka forma prezentu w tym dniu przyjęła się w naszym gimnazjum i mamy nadzieję, że w następnym roku również nie obejdzie się bez soczystego i pysznego jabłuszka.

Zespół ds. promocji szkoły

28 LUTY 2015
XXV ZIMOWY RAJD PIESZY "SZLAKIEM NADMORSKIM"


Tradycyjnie spotkaliśmy się o godzinie 8.45 na parkingu w Koszalinie, aby wyruszyć na pieszą wędrówkę organizowaną przez koszaliński oddział PTTK. Rajd szlakiem nadmorskim zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.
Wzięło w nim udział aż 290 osób z powiatu koszalińskiego. Z Koszalina autokarami wyjechaliśmy do Sarbinowa. Komendant rajdu powitał fanów turystyki pieszej i rozpoczęliśmy wędrówkę.
Maszerując plażą doszliśmy do latarni morskiej w Gąskach, tam był pierwszy postój. Po około 20 minutach odpoczynku ruszyliśmy w kierunku Śmiechowa. Odwiedziliśmy parafialny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, którego początki wskazywane są na końcówkę XIII wieku. Kościół jest jednym z najstarszym na naszych terenach. Zbudowany został w stylu gotycko - romańskim z użyciem kamienia oraz cegły. Wewnątrz kościoła znajduje się polichromowany strop z 1691 roku. Warto wspomnieć, że kościół w Śmiechowie jest starszy od Katedry w Koszalinie i jest obowiązkowym elementem do zaliczenia, aby uzyskać odznakę krajoznawczą PTTK - Szlakiem kościołów gotyckich powiatu koszalińskiego i kołobrzeskiego.
Ostatnim punktem był Tymień i tam znajdowała się meta rajdu. Pokonaliśmy łącznie 11,4 km. Bardzo cieszymy się, że przyczyniamy się do upowszechniania tego rodzaju aktywności fizycznej po szkole i pracy.
I jeszcze jedno, bardzo się cieszę, że uczniowie klasy IB uczestniczą w rajdach tak liczną grupą i mam nadzieję, że wytrwacie w tym składzie 3 lata, które spędzicie w naszym gimnazjum.

Anna Sowa

POCZTA WALENTYNKOWA


"Walentynki" - to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego, którego nazwa pochodzi od św. Walentego.
Zwyczajem obchodzonym w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne oraz obdarowuje się ukochaną osobę upominkami. Do Polski Walentynki dotarły z Bawarii i Tyrolu.
Kilka dni przed Walentynkami członkowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali oraz przeprowadzili sprzedaż walentynkowych kartek oraz lizaków w kształcie serduszek, które uczniowie mogli zakupić na specjalnie przygotowanym stoisku. Poza tym w dniu Walentynek prężnie działała poczta walentynkowa, której zadaniem było dostarczenie miłosnych kartek do adresatów.
Do akcji włączył się również Samorząd Szkolny, które przeprowadził podczas długiej przerwy scenki sytuacyjne oraz konkursy dla zakochanych, m.in. przeprowadzony został konkurs na najbardziej popularną parę zakochanych w naszej szkole.

Zespół d/s Promocji Szkoły

Atom czy cząsteczka? Czyli lekcja chemii w klasie I


Chemia w klasach pierwszych wzbudza dużo emocji. Czekacie na doświadczenia, wybuchy i fajerwerki, jednak żeby rozumieć istotę przemian i reakcji chemicznych, musicie poznać podstawowe prawa chemiczne.
Przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi.
Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej. I to właśnie te zagadnienia próbowaliście zrozumieć w I semestrze na lekcjach.
Już tradycją na chemii stało się, że tematy z tworzenia wiązań chemicznych są dla uczniów miłym powrotem do przedszkola. Wszyscy chętnie bawią się wtedy na lekcjach plasteliną i tworzą modele najpierw atomów, potem cząsteczek, aż utworzą związki chemiczne.
Zobaczmy jak to było w tym semestrze.A jeżeli są wśród was ciekawi świata młodzi naukowcy, to zapraszam na ciekawe strony internetowe, jak np.: www.odkrywcy.pl czy www.roznice.com .
Tam możesz zobaczyć pierwsze zdjęcie wnętrza atomu, czy poznać różnicę między atomem a cząsteczką. Zapraszam.Ps. Wszystkich miłośników chemii zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym "Alchemik", który odbędzie się w naszej szkole 12.03.2015r.

Pozdrawiam
Roksana Kaczmarek-Cichosz

12 lutego Tłusty Czwartek


Samorząd Uczniowski zadbał, aby ten dzień również w naszej szkole był dniem najsłodszym ze wszystkich dni w roku. Dzięki współpracy pani Agnieszki Borzęckiej i Samorządu już od pierwszej przerwy sprzedawaliśmy naszym uczniom pyszne pączki dostarczone przez piekarnię "Bajgiel" z Będzina.
Liczba sprzedanych pączków to 100, a nasz rekordzista - Przemek Jurewicz kupił ich aż 10. Piękny to zwyczaj kiedy każdy łasuch może się objadać do woli pączkami...
Pozdrawiamy wszystkich łasuchów.

Samorząd Uczniowski

Bezpieczeństwo podczas ferii i nie tylko...


Podczas tygodnia poprzedzającego ferie zimowe w naszej szkole podjęliśmy działania profilaktyczne mające przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa młodzieży na drogach oraz podniesienia świadomości uczniów na temat zagrożeń w czasie wolnym oraz zachowania bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych.

Widoczność pieszych jest bardzo ważna ponieważ najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych. Na taki stan rzeczy wpływ mają nasze warunki klimatyczne, a zwłaszcza wcześnie zapadający zmrok i gorsza widoczność. W porze nocnej, na drogach nieoświetlonych, występuje największy wskaźnik osób zabitych, w co czwartym takim wypadku ginie człowiek, podczas gdy w porze dziennej w co czternastym wypadku.

Drugim w kolejności najczęściej występującym rodzajem wypadku w 2013r. było "najechanie na pieszego". Takich zdarzeń było 9 266 (25,8%), w ich wyniku zginęło 1 130 osób (33,7%), 8 701 zostało rannych (19,7%).

Warto również podkreślić, że teraz obowiązek noszenia elementów odblaskowych dotyczy wszystkich, bez względu na wiek. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której pieszy będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat - od 20 do 500 zł. Człowiek idący z odblaskiem jest widoczny w światłach samochodu z odległości około 150 metrów. Bez tego elementu kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości około 40 metrów.

Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zapoznania się z pozostałymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia "Droga i Bezpieczeństwo" www.drogaibezpieczenstwo.org.pl oraz do wzięcia udziału w proponowanych konkursach.
Ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl przygotowało informacje dotyczące zachowania się podczas spędzania czasu wolnego w rejonie zamarzniętych zbiorników wodnych.

Samorząd Uczniowski gra z WOŚP


Kolejny rok z rzędu nasze Gimnazjum zagrało z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która w tym roku odbyła się pod hasłem "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów".
Akcję wspierania WOŚP rozpoczęliśmy już w połowie grudnia sprzedażą cegiełek w którą zaangażowani byli wolontariusze Samorządu Uczniowskiego. W drugą niedzielę stycznia 2015 roku podczas gminnego finału WOŚP, który miał miejsce w sali gimnastycznej gimnazjum, Samorząd Uczniowski sprzedawał torciki i serniki w kształcie serc, ufundowane przez piekarnię "Bajgiel" z Będzina. W sumie ze sprzedaży cegiełek oraz ciast na rzecz fundacji WOŚP przekazaliśmy 1780zł.
Oprócz corocznej licytacji prowadzonej przez panią Agnieszkę Hryniewicz i panią Agnieszkę Kolanowską w programie znalazło się m.in. piękne widowisko w wykonaniu uczniów gimnazjum, których do występu przygotowała pani Roksana Kaczmarek-Cichosz oraz pan Arkadiusz Gewartowski. Dużym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży i dorosłych, ale także wśród maluchów cieszył się punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie dzięki fachowym instruktażom i pokazom przeprowadzonym przez panią Małgorzatę Kulik i jej zespół podopiecznych, każdy chętny mógł nauczyć się wspaniałej sztuki ratowania życia.
Impreza zakończyła się pokazem fajerwerków ufundowanych przez Wójta Gminy Biesiekierz.
Za wsparcie Samorządu Uczniowskiego wypiekami oraz zakup znacznej ilości cegiełek serdecznie dziękujemy p.Wiesławowi Reichertowi i p.Janowi Wodeckiemu -właścicielom piekarni "Bajgiel", za zaangażowanie w sprzedaż cegiełek naszym wolontariuszom, a w szczególności: Agacie Niezgodzie, Lidii Sobczyk, Sandrze Matuszak, Sandrze Ratajczyk, Paulinie Borzęckiej i Klaudii Sierakowskiej.
Dziękujemy wszystkim za to, że otworzyli nie tylko swoje serca, ale także portfele wspomagając szczytny cel.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Zostaliśmy docenieni - III miejsce w okręgu


12 stycznia w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowiectwa w Koszalinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na "Najlepiej Pracujące Koło Ligi Ochrony Przyrody".
Rozdanie nagród zostało połączone z obchodami Dnia Ligii Ochrony Przyrody, który to przypada na 9 stycznia.
Konkurs był podsumowaniem działalności wszystkich kół LOP działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w okręgu koszalińskim (zasięg byłego województwa koszalińskiego).
Wśród zaproszonych gości był Zachodniopomorski Kurator Oświaty Krzysztof Rembowski.
Nasze SK LOP brało udział w tym konkursie w kategorii szkół gimnazjalnych i otrzymaliśmy bardzo wysokie III miejsce. Jest to dla Nas duże wyróżnienie i docenienie naszej pracy.
Wszystkim członkom Gratulujemy i liczymy na równie owocną współpracę w tym roku szkolnym.

Lider SK LOP
Dorota Klekocka

Opiekun
Roksana Kaczmarek-Cichosz

Opracowanie: Roksana Kaczmarek-Cichosz

SPOTKANIE WIGILIJNE W GIMNAZJUM


Ten dzień, jest inny niż pozostałe dni w roku szkolnym. Jest magiczny i wyjątkowy. Sprawia to, nie tylko świąteczna dekoracja szkolnego korytarza, choinki, zajęcia w świątecznej atmosferze, czy zastawione wigilijnymi potrawami klasowe stoły.
To ta niewidzialna magiczna aura, która pojawia się zawsze we właściwym czasie, w odpowiednim miejscu, po prostu jest gdy jej potrzebujemy.

Tegoroczny występ artystyczny został przygotowany pod kierunkiem Pani Roksany Kaczmarek - Cichosz we współpracy z ks. Mirosławem Zawiślakiem oraz nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu. Głównym przesłaniem bożonarodzeniowych jasełek było spotkanie "Małego Księcia" ze społecznością planety Ziemia. To mały chłopiec uświadomił nam, jak mało czasu poświęcamy sobie nawzajem, jak mało jest w naszych sercach miłości, jak bardzo gonimy do przodu, często zapominając o przyjaźni, miłości i rozmowie z bliskimi. Jasełka w wydaniu uczniów oczarowały oryginalnością. W przedstawieniu współgrały słowa wypowiadane przez uczniów, cytaty z "Małego Księcia", śpiew, muzyka oraz pokaz multimedialny.

Rozstrzygnięty został również konkurs na najładniejszy i najbardziej pomysłowy kalendarz adwentowy organizowany od kilku lat w naszej szkole przez Panią Kingę Kolle, wręczone zostały nagrody za konkurs organizowany przez koszaliński oddział PCK oraz konkurs wiedzy o sporcie organizowany przez Panią Annę Sowa.
Na zakończenie części artystycznej Pani Dyrektor Aneta Chmielewska - Szymańska przekazała świąteczne życzenia wraz z wigilijnym opłatkiem. Po tak miłym akcencie rozeszliśmy się do swoich klas aby zasiąść wspólnie do wigilijnego stołu - kolejnej ważnej tradycji w naszej szkole.

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Zespół ds. promocji szkoły

SZLACHETNA PACZKA


W miesiącu grudniu nasza szkoła wzięła udział w akcji o nazwie "Szlachetna paczka".
Akcja ta ma charakter charytatywny i polega na wspieraniu ubogich ludzi. Naszej szkole została przydzielona 7 osobowa rodzina. Była ona bardzo potrzebująca. Z racji tego, iż jesteśmy przecież małą szkołą, było to dla nas ogromnym wyzwaniem, któremu ku radości wszystkich zaangażowanych, wspólnymi siłami sprostaliśmy.
Codziennie w naszej szkole odbywała się zbiórka odzieży, artykułów spożywczych i środków czystości. Zbieraliśmy również pieniądze. W sumie zebraliśmy 1000zł, które przeznaczyliśmy między innymi na zakup przyborów szkolnych dla starszych dzieci oraz zabawek dla najmłodszych pociech w rodzinie.
Jednakże, największym dokonaniem był zakup pralki, która na pewno okaże się znacznym ułatwieniem w codziennych obowiązkach. Na szczególne uznanie zasługują nasze najwytrwalsze "wolontariuszki": Sara Tomczyk i Lidia Sobczyk. Zebraliśmy bardzo dużo niezbędnych rzeczy, których tym ludziom brakowało i zawieźliśmy wszystko 14 grudnia do Centrum, gdzie przyjmowane były dary i dalej pani wolontariuszka zawiozła je do "naszej" rodziny.

Oto relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki:
"Gdy przyjechaliśmy, rodzina już na nas czekała. Pani Zofia ze zdumieniem przyglądała się wnoszonym prezentom. Dzieci siedziały początkowo spokojnie. Gdy wszystkie kartony były w pokoju, Marcel trochę niepewnie zaczął je otwierać. Radość była ogromna. Weronikę najbardziej ucieszyła wymarzona lalka, którą otrzymała, a Marcela samochodziki. Dzieci natychmiast zaczęły się bawić otrzymanymi zabawkami. Pani Zofia była wzruszona, miała łzy w oczach gdy patrzyła na bawiące się wnuki. Bardzo dziękowała również za kurtkę zimową dla Asi. Otrzymana żywność jest bardzo potrzebna przy tak licznej rodzinie. "Dzięki państwu mamy jej wystarczająco. Będziemy mogli kupić leki dla Daniela i Asi, ponieważ będzie więcej pieniędzy na to w domowym budżecie".

Co chce Państwu przekazać wolontariusz:
Dziękuję za współpracę i okazaną pomoc oraz zaangażowanie w przygotowanie paczki dla mojej rodziny. Szczególnie dziękuję za upominki - lalkę i samochodziki, które ucieszyły dzieci. Życzę Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Co chce Państwu powiedzieć od siebie rodzina:
"Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i za to, że przyczynili się państwo do zrobienia dla nas paczki. Życzymy takich samych emocji w te Święta, jakie my teraz mamy dzięki Waszej pomocy. Zdrowych i wesołych Świąt!"

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom naszej szkoły, którzy dzielnie, pokonując strach - pukali do Państwa domów, w celu zbiórki pieniędzy. Dziękujemy uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz mieszkańcom gminy Biesiekierz, którzy włączyli się w naszą akcję, a tym samym okazali potrzebującym lepszą stronę życia.

Opiekunki SU

KALENDARZ ADWENTOWY
Der Adventskalender


Kalendarz adwentowy - specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteranów. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w wielu rodzinach.

Drodzy Uczniowie, Pora wyłonić autora najładniejszego kalendarza adwentowego, którego wykonawca zadziwił wkładem pracy, zaangażowaniem i pomysłowością. Przez ostatnie dwa dni oddawaliście swoje głosy.

Oto wyniki tegorocznej edycji konkursu. W tym roku szkolnym zwycięzcą został:
Sebastian Łowiecki z klasy IIIC, którego kalendarz ukrywał się pod numerem drugim.
II miejsce Emilia Kupczyńska z klasy IIIc
III miejsce Marek Robakowski z klasy Ib

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dodatkowo celującą ocenę i podarunek, a zwycięska trójka słowniki języka niemieckiego.

Dziękuję sponsorowi za pomoc w organizacji nagród, a Was drodzy uczniowie zapraszam ponownie w przyszłym roku!

Ich lade Euch hezlich ein, vielen Dank!
Eure Deutschlehrerin

16 GRUDNIA 2014
WYCIECZKA DO BERLINA


16 grudnia 53 gimnazjalistów z naszej szkoły wzięło udział w wycieczce zagranicznej. Punktem docelowym była stolica Niemiec - Berlin.
O godzinie 5.40 uczestnicy wyjazdu zebrali się na parkingu w Biesiekierzu, aby z stamtąd ruszyć w drogę.
Pierwszym miejscem od którego zaczęliśmy swoje spotkanie z Berlinem był Alexander Platz - plac we wschodniej części Berlina. Został nazwany na cześć imperatora Rosji Aleksandra I, przez berlińczyków nazywany jest w skrócie Alex. Leży w dzielnicy Mitte, w okręgu administracyjnym Mitte i codziennie odwiedzany jest przez ponad 300 000 osób. Tam, zwiedziliśmy jarmark bożonarodzeniowy, podziwialiśmy mnóstwo ręcznie wyrabianych ozdób oraz smakołyków. Zobaczyliśmy również wieżę telewizyjną, która ma 368 metrów wysokości i jest zaliczana Światowej Federacji Wież.
Następnie udaliśmy się do wybudowanego w latach 1910 - 1930 Muzeum Pergamonu, w którym znajduje się m.in. słynny ołtarz Zeusa, Brama Isztar. Współtworzy berlińską tzw. Wyspę Muzeów. Obecnie w trzech skrzydłach budowli mieszczą się trzy muzea: Zbiory Sztuki Starożytnej z salami poświęconymi architekturze i rzeźbie, Muzeum Azji Przedniej (Vorderasiatisches Museum) oraz Muzeum Sztuki Islamskiej. Światową sławę Muzeum Pergamońskie zawdzięcza imponującym rekonstrukcjom zespołów architektonicznych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych.
Oczywiście nie mogło zabraknąć spotkania z centrum handlowym w którym uczniowie mogli zakupić upominki i prezenty dla siebie i swoich najbliższych. Kolejnym punktem była Brama Brandenburska, budowana w latach 1788 - 1791, która jest symbolem pokoju i wolności. Jej wysokość to 26 metrów, szerokość 65,5 m i głębokość 11 metrów. Wybudowano ją w stylu wczesnoklasycystycznym z piaskowca łabskiego. Została ukształtowana na wzór propylei akropolu ateńskiego. W bramie znajduje się pięć przejazdów, z których środkowy jest odrobinę szerszy od innych, oraz dwie przybudówki. Po obu stronach Bramy znajduje się po sześć piętnastometrowych kolumn w stylu doryckim z jońskim rowkowaniem. Bazy kolumn mają średnice 1,75 m. Attyka i filary dzielące przejazdy są pokryte reliefami, które przedstawiają m.in. czyny Herkulesa. W obu przybudówkach stoją wielkie posągi przedstawiające Marsa, i boginię Minerwę. Zwieńczenie Bramy stanowi 5 metrowa miedziana rzeźba. Przedstawia ona uskrzydloną boginię zwycięstwa, która kieruje kwadrygę do miasta.
Siedziba Niemieckiego Parlamentu (Reichstag) była ostatnim miejscem naszej wyprawy. Budynek Reichstagu to, obok Bramy Brandenburskiej, zdecydowanie jedna z największych atrakcji turystycznych Berlina. Po ścisłej kontroli wjechaliśmy windą na dach, jego wysokość to 24 metry, na którym znajduję się szklana kopuła. Metalowy szkielet kopuły przykrywa 3 tysiące metrów kwadratowych szkła. Szczyt kopuły leży 47 metrów nad poziomem ulicy.

Jednak wszystko co miłe i fajne, szybko się kończy i aż ciężko było wyjeżdżać z tak pięknego i uroczego miasta jakim jest Berlin.
Wyjazd podobał się naszym gimnazjalistom i po powrocie słychać było na korytarzu szkolnym hasło: "Ja chcę do Berlina". Więc wycieczkę należy zaliczyć do udanych, a teraz pora na kolejne poznawanie ciekawych i godnych zobaczenia miejsc na mapie.

Zespół ds. Promocji Szkoły

15 GRUDNIA 2014
SZKOLNY KONKURS WIEDZY NA TEMAT SPORTU


Po raz pierwszy w naszym gimnazjum przeprowadzony został "Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie", zorganizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną gminy Biesiekierz.
Wzięło w nim udział 13 uczniów z klas I - III. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy zmagali się z 50 pytaniami z zakresu dyscyplin sportowych, rekordów Polski, Europy i świata. Pojawiły się również pytania dotyczące starożytnych igrzysk olimpijskich, Komitetu Olimpijskiego, słynnych sportowców polskich oraz sławy światowej. Nie zabrakło także pytań związanych z działalnością Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Nożnej, Polskiego Związku Bokserskiego czy Lekkiej Atletyki.

W tym etapie zostało wyłonionych 5 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu wiedzy. Patrycja Ławrynowicz, Agata Niezgoda, Szymon Gad, Paweł Czarnecki, Wiktoria Robakowska byli to uczniowie z największą liczbą punktów.
W drugim etapie każdy odpowiadał na 9 nieco bardziej skomplikowanych pytań o różnym stopniu trudności.

Oto zwycięzcy:
I miejsce - Patrycja Ławrynowicz
II miejsce - Agata Niezgoda
III miejsce - Paweł Czarnecki

Na zakończenie każdy z uczestników miał dodatkową szansę na zdobycie nagrody "Fair Play". "Kto pierwszy ten lepszy", wedle tej zasady wyłoniony został dodatkowy zwycięzca.
Najlepszym refleksem i wiedzą w tej konkurencji wykazał się Paweł Czarnecki, który uzyskał największą liczbę punktów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Serdecznie wszystkim uczestnikom gratuluję, oraz cieszę się, że posiadacie wiedzę związaną z tematyka sportową i życzę powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

Anna Sowa

WYNIKI KONKURSU PCK


Członkowie należący do grupy PCK w naszej szkole wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem "Każda kropla krwi ratuje życie".
Konkurs zorganizowany został przez Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie. Celem konkursu było zwiększenie świadomości oraz wrażliwości młodzieży na temat honorowego krwiodawstwa a także zagrożeń jakie wynikają z powodu braku krwi.
Trzy uczennice naszego gimnazjum zajęły I miejsce, są nimi: Zuzanna Darosz - klasa IB, Klaudia Gostkowska - klasa IIIB, Klaudia Kucab - klasa IIIB.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK

22 LISTOPADA
XXIII RAJD PIESZY "ANDRZEJKI 2014"


To był przedostatni rajd pieszy w tym roku kalendarzowym. Pokonaliśmy dziesięciokilometrowy odcinek Kościernica - Węgorzewo oraz zdobyliśmy kolejne 10 punktów do naszych książeczek PTTK.
Pogoda jak zwykle dopisała a czas minął bardzo szybko. Na mecie rajdu na każdego uczestnika czekał gorący posiłek a organizatorzy rajdu przeprowadzili konkurs krajoznawczy.
Dużym sukcesem było zdobycie I miejsca przez Igora Kowalczyka, ucznia klasy I B. Igor był najlepszy w kategorii szkół gimnazjalnych, otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Zespół do Spraw Promocji Szkoły

21 LISTOPADA
WIZYTA JANUSZA CHOMONTKA


W tym dniu nasze gimnazjum odwiedził Janusz Chomontek, wielokrotny rekordzista Księgi Rekordów Guinessa w podbijaniu różnego rodzaju piłek. Oprócz tego osiągnięcia sportowiec pokonał m.in. dystans 30 km na trasie z Ustki do Słupska, w czasie 8 godzin i 20 minut, rekord Diego Maradony w żonglowaniu piłką - Maradona osiągnął wynik 30 tysięcy a Jerzy Chomontek 35 tysięcy podbić, podczas meczu Polska - Anglia żonglował piłeczką do tenisa ziemnego 4 godziny 20 minut.
Podczas pokazu na twarzach uczniów pojawiło się zdziwienie i zaskoczenie, że człowiek tak doskonale może oswoić pikę i wykonywać różnego rodzaju czynności podczas podbijania piłki głową, stopą, kolanem oraz ramieniem.
To było ciekawe doświadczenie i mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów znajdzie się również mistrz w żonglowaniu piłką.

Zespół do Spraw Promocji Szkoły

21 LISTOPADA
UROCZYSTE WRĘCZENIE PUCHARÓW DLA DRUŻYNY DZIEWCZĄT W PIŁCE NOŻNEJ


Po zwycięstwie w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt nadszedł czas na wręczenie pucharów przez Panią Dyrektor Anetę Chmielewską - Szymańską. Dla przypomnienia, dziewczęta zajęły I miejsce i będą reprezentowały nasz powiat w dalszym etapie rozgrywek, który odbędzie się w maju 2015 roku.

Anna Sowa

21 LISTOPADA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest w ponad 180 krajach. Obchodzi się go w bardzo prosty sposób. Wystarczy uśmiechnąć się i być uprzejmym dla drugiej osoby. Czasami życzliwy uśmiech i spojrzenie znaczą o wiele więcej niż zwykła rozmowa.
W tym roku "Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień" przebiegał pod hasłem "Posłuchaj, porozmawiaj, postaraj się zrozumieć". Członkowie Szkolnego Koła PCK po raz kolejny zorganizowali obchody tego dnia w naszej szkole. Tradycyjnie swoje pozdrowienia, życzenia oraz miłe słowo można było umieścić na "Drzewku życzliwości". Symbolem, były kartonowe buźki, które członkowie PCK rozdawali każdemu napotkanemu uczniowi, nauczycielowi oraz pracownikom Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK

NAUKOWA NIEDZIELA


9 listopada uczniowie klas I-III uczestniczyli w Pikniku Naukowym organizowanym w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie.
Oferta atrakcji jakie zapewniał organizator była imponująca. Niewątpliwie dużą atrakcją pikniku było Astronomiczne Laboratorium Mobilne z Olsztyna. Niestety chętnych było tak wielu, że tylko nielicznym udało się uczestniczyć w tej części pokazu. Pozostałe atrakcje już były dostępne dla wszystkich.
I tak...

Politechnika Koszalińska zaprezentowała naukę w sposób atrakcyjny i przyjazny. Zaprosiła wszystkich do wspólnego eksperymentowania. Nasi uczniowie mogli zobaczyć skroplone powietrze, wypić sok z ciekłym azotem, a nawet zjeść zamrożoną w ciekłym azocie piankę.
Pokaz eksperymentów, reakcji chemicznych i doświadczeń organizowanych przez Pomysłową Fabrykę "wciągnął" naszych uczniów aż na scenę. Wszyscy z zaciekawieniem patrzyli jak Igor próbował zgnieść zakręconą butelkę i trzymali mocno kciuki czy się uda... No ale z pomocą musiała przyjść nauka.
Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego przybliżyli uczniom zagadnienia ochrony morskiej przyrody, a wszyscy mogli posłuchać odgłosów Morświna zwyczajnego.
Jednak najwięcej emocji wywołał pokaz laserów, który wszystkich zachwycił.
Po całym popołudniu atrakcji, zjedzonych frytkach, popcornie i wypitej Coca Coli wszyscy jednogłośnie stwierdzili - za rok znów tam wracamy, bo było fajnie.
Jak widać niedziela nie musi wcale być kolejnym dniem spędzonym przy komputerze, można ją spędzić w całkiem ciekawy sposób.

Opiekun i organizator:
R. Kaczmarek-Cichosz

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


Tego dnia w naszym gimnazjum panowała szczególna, podniosła atmosfera. Galowe stroje, biało czerwone kotyliony, pieśni patriotyczne. To wszystko pozwoliło przypomnieć całej społeczności szkolnej, że dziś żyjemy w wolnej i niepodległej Polskę. Polsce, o którą walczyły nasze pokolenia oddając w tej walce wartość najcenniejszą - swoje życie.
Obchody Święta Niepodległości, to szacunek dla wielkich bohaterów historii państwa polskiego. Dla wielu Polaków jest to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia swoich uczuć patriotycznych.

Do obchodów w naszej szkole przyłączyły się władze naszej gminy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej wspólnie zaprezentowali program artystyczny. Tradycją podczas obchodów tego dnia stało się wypuszczanie ku niebu biało czerwonych balonów i wspólny marsz ulicami naszej miejscowości.

Miejscem końcowym obchodów było wspólne spotkanie uczestników pod "Pomnikiem Ziemniaka" i posadzenie tam "Dębów Wolności". Sadzenie "Dębów Wolności" to akcja kancelarii prezydenta i Lasów Państwowych, której celem jest upamiętnienie 25 rocznicy odzyskania suwerenności przez Polskę.

Zespół do Spraw Promocji Szkoły

I MIEJSCE DRUŻYNY DZIEWCZĄT Z GIMNAZJUM
W POWIATOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ


31 października na Orliku w Sianowie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn z gimnazjów powiatu koszalińskiego - Tymień, Dąbrowa, Polanów, Biesiekierz, Dargiń, Sianów.
Mecze rozegrane zostały systemem "każdy z każdym". Rywalizacja była bardzo zacięta a dziewczęta zaprezentowały swoje umiejętności na wysokim poziomie. Każdy chciał zwyciężyć aby móc reprezentować nasz powiat w drugiej fazie rozgrywek podczas Mistrzostw Województwa.
Taki zaszczyt przypada zawsze tylko jednemu najlepszemu zespołowi, który zajmuje I miejsce podczas Mistrzostw Powiatu. W tym roku najlepszym zespołem w powiecie koszalińskim został zespół naszej szkoły, w skład którego wchodziły: Wiktoria Robakowska, Agata Niezgoda, Julia Krakowiak, Alicja Jarząbek, Karolina Drożdżal, Alicja Kowalska, Sylwia Podgórska, Natalia Ludwiczak, Urszula Siemiątkowska, Karolina Stebelska, Katarzyna Dzięgielewska.

Wyniki :

Gimnazjum Tymień - Gimnazjum Sianów - 1 : 1
Gimnazjum Dąbrowa - Gimnazjum Dargiń - 0 : 3
Gimnazjum Polanów - Gimnazjum Biesiekierz - 1 : 1
Gimnazjum Tymień - Gimnazjum Polanów - 1 : 1
Gimnazjum Polanów - Gimnazjum Sianów - 1 : 0
Gimnazjum Biesiekierz - Gimnazjum Dargiń - 1 : 1
Gimnazjum Tymień - Gimnazjum Polanów - 0 : 1
Gimnazjum Biesiekierz - Gimnazjum Dąbrowa - 3 : 0
Gimnazjum Dargiń - Gimnazjum Sianów - 1 :0
Gimnazjum Tymień - Gimnazjum Biesiekierz - 0 : 1
Gimnazjum Dargiń - Gimnazjum Polanów - 0 : 0
Gimnazjum Sianów - Gimnazjum Dąbrowa - 0 : 0
Gimnazjum Tymień - Gimnazjum Dargiń - 0 :
Gimnazjum Sianów - Gimnazjum Biesiekierz - 0 : 1
Gimnazjum Dąbrowa - Gimnazjum Polanów - 0 : 3

To bardzo duży sukces naszych dziewczynek, zasłużyły zdecydowanie na to zwycięstwo.
Pierwsze miejsce, to nie był jednak jedyny sukces naszych zawodniczek, bowiem Wiktoria Robakowska otrzymała puchar za najlepszego strzelca turnieju a Julia Krakowiak za najlepszego zawodnika w swojej drużynie.

Wyniki klasyfikacji końcowej :

I miejsce - Gimnazjum Biesiekierz
II miejsce - Gimnazjum Dargiń
III miejsce - Gimnazjum Polanów

Serdecznie gratuluję zwycięstwa i życzę Wam powodzenia w Mistrzostwach Województwa.

Anna Sowa

ŚWIĘTO SZKOŁY pod hasłem "Wybitni Polacy w dziedzinie Nauk Ścisłych"


29 października 2014 roku po raz kolejny nasza szkoła miała swoje święto. W tym dniu uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar - zgodnie ze szkolnym Ceremoniałem w obecności zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli słowami roty przyrzekli m. in. swoją nauką i postawą dbać o dobre imię naszego Gimnazjum.
A imię nasza szkoła nosi bardzo zobowiązujące: WYBITNYCH POLAKÓW.
Chcąc pokazać naszym uczniom ilu już takich było w historii naszej Ojczyzny i ilu jest obecnie, co roku obchodzimy swoje święto pod innym hasłem.

W tym roku nadeszła kolej na katedrę nauk ścisłych. Rozpoczęliśmy dość nietypowo - po raz pierwszy grupa śmiałków wystartowała w dyktandzie, którego motywem przewodnim było słynne selfie. A potem ostro wzięliśmy się do pracy. Wszyscy obecni na sali mieli więc okazję poznać sylwetki Wybitnych Polaków w dziedzinie matematyki, fizyki i chemii. A że teoria idzie w parze z praktyką było tez dużo niezwykłych chemicznych doświadczeń (przygotowanych przez grupę zapalonych szkolnych chemików pod kierunkiem Pani Roksany Kaczmarek - Cichosz), fizycznych eksperymentów (przygotowanych z grupą uczniów klasy III a przez Panią Marzenę Jurkowską) oraz matematycznych zadań (przygotowanych dla wszystkich przez Panią Katarzynę Kozak).
Zabawa była naprawdę wyśmienita. Do każdego zadania zgłaszało się wielu chętnych. Zgodnie z mottem naszego Święta : Nauka to poważna sprawa, ale my nie musimy być naukowcami, aby z niej korzystać, mało kto nie miał odwagi przynajmniej spróbować zmierzyć się z chemią, fizyką czy matematyką.

Jako organizatorzy całej imprezy mamy więc nadzieję, że od tej chwili uczniowie naszego gimnazjum o przedmiotach ścisłych pomyślą: nie taki diabeł straszny ....

Marzena Jurkowska, Roksana Kaczmarek - Cichosz, Katarzyna Kozak

18 PAŹDŹIERNIKA
III JESIENNY RAJD PIESZY - "DOLINĄ RADWI"


18 października Szkolne Koło Turystyczne wyruszyło wraz z innymi uczestnikami oddziału koszalińskiego PTTK na 10 km rajd. Celem wyprawy było poznanie walorów turystycznych Gminy Manowo.
Dzisiejszy odcinek rozpoczął się w miejscowości Mostowo a zakończył w Rosnowie. Leśna droga oznakowana niebieskim szlakiem, a biegnąca wzdłuż Jeziora Rosnowskiego jest przepiękna i łatwa do pokonania. Oprócz walorów turystyczno - krajoznawczych, spostrzec można było również te "kulinarne", ponieważ grzybiarze mieli ręce pełne roboty. Nie na darmo każdy z nas zna powiedzenie, "rosną jak grzyby po deszczu" - tych było naprawdę bez liku, a koszyki zapełniały się w mgnieniu oka.
Na mecie rajdu na wszystkich wytrwałych piechurów czekał ciepły posiłek. Ci uczniowie, którzy przygotowali się również merytorycznie do rajdu, mogli spróbować swoich sił w Konkursie Krajoznawczym.

Nasza uczennica, Agata Niezgoda z klasy III C zdobyła II miejsce.
Gratujemy Agacie, oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy swój wolny sobotni czas, spędzają wędrując na świeżym powietrzu i propagują taką formę aktywności fizycznej. Cieszymy się, że mogliśmy spędzić ten dzień wspólnie z Wami, w miłej luźnej atmosferze!

Opiekunowie Szkolnego Koła Turystycznego

16 PAŹDZIERNIKA 2014
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM I UBÓSTWEM


Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata.
Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Dzieci oraz młodzież są szczególnie narażenie na negatywne skutki niedożywienia.
W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. W tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania.
Polski Czerwony Krzyż prowadzi ogólnopolską Kampanię Walki z Głodem. Celem kampanii jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach.

Szkolne Koło PCK działające w naszym gimnazjum również przyłączyło się do tej szczytnej akcji. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, iż nie są obojętni na krzywdę i głód potrzebujących ludzi. Zebraną żywność przekazaliśmy do Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie.

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK

14 PAŹDZIERNIKA
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ,
OTRZĘSINY KLAS I


Jak co roku, w kalendarzu imprez szkolnych naszej szkoły znajduje się DEN połączony z Otrzęsinami Klas Pierwszych. Pierwsza cześć wspólnie spędzonego czasu poświęcona była programowi artystycznemu, przygotowanemu przez Samorząd Uczniowski, natomiast druga skupiała się na klasach pierwszych.
Jest to dzień szczególny i wyjątkowy dla uczniów pierwszych klas. Tradycją jest przygotowanie i pomysł przebiegu tego dnia przez klasy drugie.
W tym roku tematem przewodnim był styl wojskowy. Wojska lądowe, lotnicze, marynarka wojenna, to rodzaj armii wylosowanej przez najmłodszych przedstawicieli naszej społeczności.
Każda klasa pierwsza przygotowała się wzorowo i zaprezentowała wysoki poziom pokazu musztry, komend oraz ogólnego wizerunku. Były emocje, chwile napięcia, stres przed wykonaniem zadania. Jednak w tym dniu przeważał uśmiech i integracja. Uczniowie klas pierwszych udowodnili, że potrafią wspólnie stanąć na wysokości zadania i sprostać wymaganiom starszych kolegów.

Po części artystycznej Rada Rodziców zaprosiła Grono Pedagogiczne na słodki poczęstunek.
Dziękujemy uczniom oraz rodzicom za włączenie się w organizacje tego szczególnego dnia oraz czekamy z utęsknieniem na kolejne Otrzęsiny, które tym razem zostaną przeprowadzone przez tegorocznych pierwszoklasistów.

Opracowanie:
Zespół do Spraw Promocji Szkoły

Światowy Dzień Drzewa


10 października w Polsce obchodzone jest Światowe Święto Drzewa, organizowane przez szkoły i stowarzyszenia. Święto to i działania z nim związane trwają do końca listopada.
W naszej szkole tak jak w ubiegłym roku, włączyliśmy się do obchodów tego święto.
Oprócz przygotowanej gazetki przez członków koła postanowiliśmy również:
-posadzić drzewko,
-zadbać o życiodajne drzewa, które są już posadzone,
-włączyć się w akcję Miliard Drzew dla Planety.

Każda z klas pierwszych miała posadzić swoje własne drzewko. Uczniowie mogli włączyć swoją wyobraźnię, nadać mu imię, umieścić tam pamiątkową tabliczkę czy zrobić swoje pamiątkowe zdjęcie z wychowawcą. Uczniowie byłych szóstych klasy jako członkowie SK LOP SP Biesiekierz przygotowali swoje drzewka posadzone przy szkole podstawowej do okresu zimy - wypielili chwasty i uzupełnili niedobory mikro i makroskładników w glebie.

Organizatorzy i uczniowie składają serdeczne podziękowania za ufundowanie drzewek przez pana Piotra Firę i pana Roberta Abramczyka właścicieli Zakładu Obróbki Drewna - Tartak Marko1.

Opracowanie
R. Kaczmarek-Cichosz

STOP ZWOLNIENIOM Z WF-u


"Stop Zwolnieniom z Wf - u", to akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Jest to kampania promująca aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży a także ich rodziców. W mediach i na stronach internetowych można śledzić spoty zachęcające do aktywności fizycznej. Biorą w nich udział sławni sportowcy, którzy opowiadają o początkach swojej kariery.
Nasza szkoła również dołączyła do tego projektu. Zachęcamy wszystkich do aktywnego spędzania czasu i dbania o własną sprawność fizyczną.
Pamiętajcie! To od Was samych zależy, jak kształtować się będzie Wasza sylwetka, sprawność fizyczna a co za tym idzie, to najważniejsze zdrowie!

Nauczyciel wychowania fizycznego
Anna Sowa

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Dnia 25.09.2014r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Plakaty naszych kandydatów były wywieszone już dwa tygodnie przed wyborami tak, by wszyscy mogli się z nimi dobrze zapoznać i wybrać swojego kandydata. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły, których zadaniem było wybrać spośród wszystkich kandydatów przewodniczącego, jego zastępcę i skarbnika. W tegorocznej komisja wyborczej zasiedli uczniowie z klasy IIIB: Weronika Cieklińska, Wiktoria Chmurzyńska i Angelika Pietruszka. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów jak co roku czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: pani Edyta Szlachciak i Katarzyna Kozak.
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

1. Przemysław Jurewicz kl. III c - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. Alicja Dzięgielewska kl. III a - Zastępca Przewodniczącego
3. Klaudia Kucab kl. III b - Skarbnik

Weronika Cieklińska

XXXV WIELODYSCYPLINOWY ZLOT ODDZIAŁU PTTK Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI


27 września po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie wyruszyliśmy w drogę.
Do naszego grona dołączyli uczniowie klasy IB, IA oraz IIB. Nasze koło liczy już 27 osób. Dzisiejsza trasa obejmowała odcinek 10 km, Kłanino - Kępiste - Kurowo.
Pogoda dopisała a 6 godzin mięło w mgnieniu oka. Wędrowaliśmy leśnym szlakiem, w cieple wczesnego, jesiennego słońca.
Głównym mottem rajdu był Światowy Dzień Turystyki, który obchodzony jest 27 września, ustanowiony przez wyspecjalizowaną organizację ONZ w 1979 roku. Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat roli turystyki w ramach społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa na społeczne, kulturowe i ekonomiczne wartości na całym świecie.
Na mecie rajdu czekał na wszystkich uczestników ciepły posiłek, odbył się konkurs krajoznawczy oraz konkursy sprawnościowe.

Jeśli jesteście chętni, macie ochotę aktywnie spędzić sobotni dzień, zapraszamy Was 18 października na kolejny "Jesienny Rajd Pieszy - Doliną Radwi".

Opiekunowie Szkolnego Koła Turystycznego

SPRZĄTANIE ŚWIATA - RUSZYŁY AKCJE LOP-u


W tym roku sprzątaliśmy teren wokół jeziora w Parnowskiego. Czynny udział w tej akcji wzieli uczniowie klas pierwszych.
Ilość zebranych worków z odpadami była jak co roku "imponująca".

Szkoda, że ludzie tak bardzo nie szanują przyrody, która ich otacza...

Opiekunki LOP

"MY NIE STĄD? MY TUTEJSI" - WARSZTATY FOTOGRAFICZNE


23 września odbyły się warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów "My nie stąd? My tutejsi".
Warsztaty prowadziła Ania Sadłowska, która zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią. Większość uczniów robi zdjęcia na co dzień: aparatem, telefonem, kamerką komputerową. Robią "słit focie", "selfi", a także dokumentują wakacje.
Pani Ania na warsztatach zaproponowała uczniom udział w konkursie fotograficznym, w którym należy wykonać zdjęcie dziadkom oraz przeprowadzić wywiad na temat pochodzenia rodziny. Prace można przekazywać do 17 października 2014r.
Korzystając z okazji uczniowie wszystkich klas zrobili sobie klasowe fotografie.

SPOTKANIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ


16 września naszą bibliotekę gminną odwiedziła znana pisarka pani Barbara Kosmowska, autorka poczytnych książek dla młodzieży, której "Buba" znajduje się w wykazie lektur szkolnych.
Podczas spotkania z pisarką gimnazjaliści mieli okazję dowiedzieć się wielu rzeczy nie tylko o książkach pisanych przez panią Kosmowską, ale również o jej pasjach, sposobie pracy nad tekstem literackim oraz zainteresowaniach czytelniczych.

Po spotkaniu była okazja na zdobycie autografu. Pani Barbara Kosmowska okazała się bardzo serdeczną i interesującą osobą, która we wspaniały sposób potrafi rozmawiać z młodzieżą.

MAŁY FESTIWAL TY I JA


Już kolejny raz nasi uczniowie mogli obejrzeć filmy Małego Festiwalu Ty i Ja odbywającego się w ramach 11 Europejskiego Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja".
W tym roku z ideą towarzyszącą temu festiwalowi zapoznani zostali uczniowie klas I i II przez Panią Renatę Łowiecką oraz Panią Aleksandrę Sowę.
Następnie uczniowie zobaczyli film pt. Marzyciel, którego głównym bohaterem jest Łukasz Krasoń. Jest to młody mężczyzna, który od czwartego roku życia choruje na zanik mięśni. Mimo wielu utrudnień i przeciwności czerpie radość z życia, realizuje swoje marzenia, podróżuje po świecie, ma kochającą żonę i wielkie plany na przyszłość. Niemożliwe jest osiągalne. Jest to historia Małgosi i Łukasza - młodych i niesamowitych ludzi, którzy po wielu trudnych doświadczeniach życiowych uwierzyli w to, że jakość życia każdego z nas zależy w dużo większym stopniu od naszego nastawienia niż od sytuacji zewnętrznej. Odważnie i z determinacją pokazują tę prawdę codzienną postawą, wyborami i rezultatami, jakie z tego wynikają.
Festiwal pozwala nam wszystkim otworzyć się na krzywdę drugiego człowieka, spojrzeć na jego cierpienie i okazać choć trochę serca, a czasami podać pomocną dłoń. Pokazuje nam, że mimo różnych ograniczeń też można być szczęśliwym, pogodnym człowiekiem i korzystać z każdej danej nam chwili...
Serdecznie dziękujemy pracownikom Gminnej Biblioteki w Biesiekierzu za umożliwienie udziału w tak wzruszającym festiwalu.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - ZDJĘCIA
KOLEJNY WIELKI SUKCES AGATY KAWECKIEJ W MŁODZIEŻWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY W ASYŻU


"Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie od tego czy w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie wszystko".
Vince Lombardi

Agata Kawecka jest tegoroczną absolwentką Gimnazjum im. Wybitnych Polaków w Biesiekierzu. Szkoda, gdyż miło było mieć w swoim gronie tak utalentowaną i odnoszącą sukcesy sportowe na najwyższym szczeblu uczennicę. W czerwcu jeszcze jako nasza trzecioklasistka, Agata przygotowywała się do Mistrzostwa Europy, ciężko pracując nad swoją formą w stolicy Tatr oraz w lipcu w Sokółce. A już w lipcu reprezentowała nasz kraj w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy we Włoszech.
W pierwszej walce rywalką Agaty była Turczynka Rabia Orucoglu, która zakończyła się wygraną naszej zawodniczki 30:25, 30:26, 30:24. Druga walkę Agata wygrała w trzeciej rundzie z Rumunką Oaną Iorga przez nokaut techniczny. W starciu o złoto w wadze 50 kg, Agata przegrała z Angielką Ebonie Jones (mistrzynią Unii Europejskiej) z wynikiem 29:28, 29:28, 29:28 i uplasowała się na drugim miejscu Mistrzostw Europy zdobywając srebrny medal dla Polski, tym razem srebrny.

Agata serdecznie Ci gratulujemy, a Ja, jako Twoja była wychowawczyni życzę Ci dalszych sukcesów i powołania do Kadry Narodowej na kolejne Mistrzostwa, które odbędą się w przyszłym roku w Tajwanie.

Opracowanie : Anna Sowa