Życiorys Pani Dyrektor Lidii PacholecPani Dyrektor Lidia Pacholec urodziła się 26.09.1954 r. w Bodzentynie (woj. świętokrzyskie).
Tam też uczęszczała do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, a po jego ukończeniu studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na kierunku filologia polska. Wyższe
wykształcenie uzupełniła tytułem magistra zdobytym na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, m. in. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania edukacją, Wychowania do życia w rodzinie oraz w zakresie Etyki i Filozofii. W 2000 roku uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, a w 2004 roku nauczyciela dyplomowanego.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w sierpniu 1977r. w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bodzentynie. W 1982 roku przeprowadziła się wraz z rodziną na teren Gminy Biesiekierz. Początkowo pracowała jako wychowawca w Specjalnym Zakładzie Wychowawczym w Warninie, a następnie jako nauczycielka języka polskiego i geografii w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu.
Za swoją pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą wielokrotnie otrzymywała nagrody Dyrektora Szkoły, Gminnego Dyrektora Szkół, Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.
Całym sercem oddana była także działalności harcerskiej - najpierw jako przyboczna i drużynowa, potem jako Komendant Hufca ZHP w Bodzentynie i wreszcie jako Komendant Szczepu ZHP przy SP w Biesiekierzu, a przy okazji także aktywny członek Rady Hufca i Rady Chorągwi w Koszalinie.
Z wielkim zaangażowaniem prowadziła harcerski Teatr Żywego Planu oraz szkolny teatrzyk "Parawan" - wielokrotnie nagradzany Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Lirami podczas Wojewódzkich Przeglądów Teatrów Amatorskich. Za aktywną pracę wśród dzieci i młodzieży odznaczona została "Krzyżem za Zasługi dla ZHP" oraz "Honorową Odznaką ZHP".
Z dużym oddaniem pracowała na rzecz środowiska lokalnego, m. in. jako zastępca Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodnicząca Komisji Socjalno - Bytowej w Radzie Gminy w Biesiekierzu, a także jako członek Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Uchwałą Rady Gminy w Biesiekierzu w 1999 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Gimnazjum. W 2009 roku z inicjatywy Pani Dyrektor nasze gimnazjum otrzymało sztandar oraz imię Wybitnych Polaków. Funkcję dyrektora pełniła z wielkim oddaniem i pasją czego dowodem są kilkakrotnie przyznawane Pani Dyrektor przez Wójta Gminy Biesiekierz nagrody okolicznościowe oraz wyróżniające oceny pracy.
Dzięki Jej aktywności, zapałowi, kreatywności i otwartości nasza szkoła może poszczycić się bardzo dobrą współpracą z Rodzicami, Samorządem Lokalnym i licznym gronem Sojuszników.
Pani Dyrektor Lidia Pacholec była bliska nam wszystkim. Niezwykle zaangażowana w losy uczniów, odważnie realizująca wszystkie swe marzenia, szczególnie te dotyczące życia szkoły. Kompetentna, odpowiedzialna, życzliwa - gotowa zawsze udzielić pomocy. Pełna wrażliwości, empatii, umiejąca powiedzieć dobre słowo o drugim człowieku.

Odeszła przed pierwszym dzwonkiem 15 maja 2013 roku.